Topluluk Önünde Hitabet Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Bu branşın eğitim süresi 74 saattir.

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Kurs Programı ile kursiyerlerin; Bir grubun huzurunda konuşmayı başarabilmesi. Konuşma  sırasındaki heyecan ve tedirginlik hissini yenebilmesi. Topluluk karşısında kendini ifade ederken, doğru davranışlar ve sözcükler bulabilmesi. Konuşma yapılacak grubun büyüklüğü ya da küçüklüğü karşısında nasıl davranılacağını bilmesi. Başarılı olmak için gerekli olan beden dili fonetik donanıma ulaşması amaçlanmıştır.

İstihdam Alanları: Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak