Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Bu branşın eğitim süresi 50 saattir.

Akıl ve zeka oyunları atölye çalışmasında öğrencilerin;

  • Zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi,
  • Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi,
  • Bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi,
  • Problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları, geliştirmeleri ve özgüvenlerini artırmaları,
  • Bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmeleri,
  • Akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak