Drama

Bu branşın eğitim süresi 120 saattir.

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları: Drama, tanışma ve bireysel özellikler, iletişim ve etkileşim, grup iletişimi ve etkileşimi, duyu çalışmaları ve duyular, bedene dayalı çalışmalar, materyal oyunları kendini ve başkalarını anlamanın yolları; empati, öz yönetim ve kendini gerçekleştirme, rol oyunları ve alıştırmaları.

İstihdam Alanları: Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı eğitim kademelerinde ders programlandırılabilir. Anaokullarında çocukların kişilik gelişimi için kurs program şeklinde sunulur.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak