Takı

M.Ö 3000- 4000 yılları arasında Mezopotamya’da doğmuştur. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimize rağmen takı kullanma ve süslenme son günlerde ilgi gören otantik takı kavramıyla bütünleşerek devam etmektedir.

Zengin kültür mirası bulunan Anadolu’da gerek Selçuklular ve Osmanlılar zamanında gerekse günümüz Türkiye’sinde takı sanatları çok çeşitli evrelerden geçerek günümüze kadar ışık tutmuşlardır.

Balıkesir yöresi birçok köylerinde oyalarda, başlık ve üst giysi alanlarında halen işlenip kullanılmaktadır.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak