Kadın Üst Giysileri Dikimi

Bu branşın eğitim süresi 361 saattir.

Kadın üst giysilerinin (düz dar etek , temel etekler, model uygulamalı etek) kalıp, kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları: Giyimde ölçülendirme, düz dikiş, overlok, giyimde süsleme, ütüleme, kesim, ilik düğme, düz dar etek kalıbı, düz dar etek dikimi temel etek kalıpları, model uygulamalı etek kalıbı, etek üretimi.

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler sektörde; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, modaevleri ve butiklerde, kendi iş yerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak