KALİTE POLİTİKAMIZ

 

2015’ten günümüze kadar gelen BALMEK kimliğinin bilinci, güçlü kurum kültürü ve profesyonel yönetim anlayışıyla, ilgili kanun ve mevzuatlarla kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

*Kursiyerlerin memnuniyetini esas alan, bürokratik sorunlardan uzak, hizmet odaklı davranmayı,

*Balıkesir’in ve dolayısıyla ülkenin gelişmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla kursiyerlerinin çağın gereği olan beklentilerini, nitelikli, etkin, verimli ve hızlı üreterek karşılamayı,

*Kursiyerlerine talep ettikleri konularda bilgilendirme ve eğitim organizasyonları düzenlemeyi,

*Çağdaş kalite anlayışındaki gelişmeler ışığında kursiyerlerin ve personelin önerileri ile kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

*İnsan kaynağına; başarının ve takım çalışmasının teşvik edildiği, desteklendiği ortamı sağlamayı amaç edinmiştir.

VİZYON

Örgün eğitim sistemi dışında planlı, programlı, sistemli olarak yürütülen bir eğitim şekli ve hayat boyu öğrenme ilkeleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarımıza sanatsal alanda beceri kazandırmak, mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlamak, çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak, bunun yanında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırmaktır.

*Çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak, bunun yanında unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlarımızı yaşatmak, 

* Sürekli gelişme felsefesini çalışma prensibi edinmiş,

* Kent kültürü ve büyükşehir yaşamı konusunda donanımlarını artıran,

* Tüketen toplum olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olan,

* Geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek çevre dostu olarak üretim yapan,

* Mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlamak, meslek kazandırırken, projelerle destekleyip, kadın istihdamı ile iş gücüne katılımı sağlamak.

* Sanatsal alanda beceri kazandırmak,

* Yerel kalkınmayı güçlendirerek kamu yararının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

MİSYON

 

SOSYAL FAYDA ÜRETMEK,

Toplumu oluşturan bireylerin eğitim katsayılarını arttırarak, toplum kalitesini yükseltmek. Yükselen kalite ile birlikte toplumun mesleki ve sosyal gelişimlerini meslek kazandırırken, projelerle destekleyip, kadın istihdamı ile iş gücüne katılımı sağlamak.

 

ÖRNEK OLMA,

Tarımı, hayvancılığı, doğası, kültürü ve daha birçok özelliği ile ülkemizin güzide şehirlerinden olan Balıkesir’imizi UNESCO “Hayat Boyu Öğrenen Şehir” kapsamında ve yaygın eğitim sistemlerinde en başarılı temsil eden örnek bir kurum olmak.

ULAŞILABİLİR OLMA,

20 ilçe de 13 Balmek birimine sahip olan Balıkesir’de, herkesin rahatça ulaşabilecekleri geniş ve çeşitlilik gösteren kurs ağına sahip olmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM,

Hayat boyu öğrenme ilkeleriyle de ilköğretim eğitimini tamamlamış yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarımıza durmaksızın verdiğimiz eğitimlerle “eğitimin yaşının olmadığını” benimsetmek.

KALİTELİ YAYGIN EĞİTİM,

İzlenen politikalar ve oluşturulan projelerle iş dünyasına eğitimli, vizyonlu, kaliteli istihdam oluşturmak.