Bu Branşın Eğitim Süresi 240 saat‘tir.

Türk Halk Oyunları kursunu bitiren bireyin;

1. Halk kültürüne ve halk oyunları öğrenimine değer vermesi,

2. Halk oyunları kavram ve tanımlarını yapması, halk oyunları sınıflandırması ve bölgelere göre halk oyunlarının dağılımını öğrenmesi,

3. Müziğe uygun ritim becerisini kazanması,

4. Sahneleme tekniklerini yöresel ve geleneksel biçimlere uygun olarak gerçekleştirmesi,

5. Halk oyunlarını sahnelerken özellikle stilize dalda önemli olan sahne makyajının öğrenmesi,

6. Tekniğine uygun olarak halk oyunlarını yöreye uygun müzik aletleri eşliğinde geleneksel formlara uygun olarak, öğretildiği şekliyle oynaması,

7. Grup çalışmalarının önemini kavrayarak, ekip içinde uyumlu hareket etmesi,

8. Vücutlarının esnekliğini, çevikliğini ve dayanıklılığını artırarak, kontrol ve dikkat yeteneklerini geliştirmesi, amaçlanmaktadır.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak