BALMEK, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen ilkelerle eğitimlerini sürdürür. Bu ilkeler:

  1. Herkese Açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır.
  2. İhtiyaca Uygunluk:Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
  3. Süreklilik:Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir.
  4. Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde; eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınır.
  5. Yenilik ve Gelişmeye Açıklık: Programlar; öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.
  6. Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır.