Tahrirci-Çinici

 

Bu branşın eğitim süresi 247 saattir.

Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir
işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
 

Konu Başlıkları: Nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, geometrik çizimler, tabak tahrirleme-1, tabak
tahrirleme-2, pano desenini tahrirleme, ulama desenini tahrirleme, dik formları tahrirleme.
 

İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler seramik ve cam sektöründe; çömlekçi
atölyeleri, çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları, kendi atölyeleri vb.
yerlerde çalışabilirler.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak