Bağlama

Bu branşın eğitim süresi 180 saattir.

Bağlama (Bozuk Düzen) kursunu bitiren bireyin;

 • Bağlamayı tanıması, bağlamanın tarihsel gelişimi, yapısal özellikleri, ölçüleri ve bağlamada düzenleri açıklaması,
 • Sol elle bağlama tutuşu, sağ elle tezene tutuşu, perdelere basış, sol ve sağ ellerdeki yanlış pozisyonlar ve tezene ile çalışmalarını geliştirmesi,
 • Bozuk düzende nota yerlerini ve parmak numaralarını kavraması ve uygulaması,
 • Bozuk düzende dört onaltılık, sekizlik, onaltılık, senkoplu, noktalı sekizlik ve onaltılık tartım kalıplarını ve tezene vuruşlarını kavraması ve uygulaması,
 • Bozuk düzende iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz zamanlı ritim kalıplarını kavraması,
 • Bozuk düzende makamın tanımını, dörtlü ve beşlilerden oluştuğunu, inici ve çıkıcı özellikte olduğunu, karar (durak), güçlü, yeden ve tiz karar perdelerden oluştuğunu açıklaması,
 • Bozuk düzende Hüseynî (Kerem), Rast ve Saba (Derbeder-Kalenderî), Kürdî ve Hicaz (Garip) dizilerinden oluştuğunu açıklaması,
 • Bozuk düzende Hüseynî (Kerem) dizisini seslendirmesi, 9. Bozuk düzende Rast ve Saba (Derbeder-Kalenderî) dizisini seslendirmesi,
 • Bağlama düzeninde Kürdî ve Hicaz (Garip) dizisini seslendirmesi,
 • Bozuk düzene uygun Türk Halk Müziği eserlerinden bir repertuvar oluşturması,
 • Sağ ve sol el koordinasyon becerisi, temiz ses elde etme, tezene vuruşlarını uygulama, deşifre becerisi ve yorumlaması amaçlanmaktadır.

Nasıl sertifika alabilirim?

image
01
Ön kayıt yaptırmak
icon
image
02
Kaydın onaylanması
icon
image
03
Eğitimi tamamlamak