Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) “Hayat Boyu Öğrenmeyi Öğretmek” hedefiyle; şehirdeki tüm paydaşlarla birlikte farklı yaş ve eğitim seviyelerindeki bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları; bilgi, değer, beceri ve yetkinlikleri geliştirerek sosyo-kültürel gelişimini ve istihdam edilebilirliğini destekleyen projelere imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aralarında BALMEK’in de bulunduğu ortaklarla 2020“UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı”’na dahil oldu.

BALMEK Hayat Boyu Öğrenen şehir olan Balıkesir’de sanat ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, bireylerin iyi bir üretici, bilinçli bir tüketici olmalarını sağlamak, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, kent kültürüne adaptasyonunu sağlamak amacıyla BALMEK kurulmuştur.

BALMEK 2015’ten bu yana Balıkesirlilere çağın gerektirdiği şekilde, ücretsiz sanat ve meslek eğitim kursları veren BALMEK 1 merkez ve 15 birimden oluşmaktadır. 2015-2021 eğitim öğretim dönemi itibariyle 1.159 alanda eğitim alan 36.885 kursiyer sayısına ulaşmıştır.

Covid-19 Salgın hastalığı nedeniyle kurslara ara verilmiş olup 1.944.916 maske, 1760 adet tulum, 100 adet siperlik, 800 önlük dikilmiştir. 

BALMEK merkez birimimizde yeni kurulan “Geleneksel El Sanatları Tasarım Atölyesi”n de kendi bünyemizdeki hocalarımızla tasarım ve üretim devam etmektedir.

Sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra eğitim sürecini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikteki hizmetler de BALMEK’in önemli faaliyetlerindendir. Ücretsiz verilen bu hizmetler; sergi ve fuarlar, seminerler, yayınlar, kursiyer ürünlerinin satışı, atölye faaliyetleri, yarışma, sempozyum vb. etkinliklerdir. BALMEK’in faaliyet alanı olan eğitimlerin dışındaki bu tür çalışmalar da yetişkin eğitimi kapsamında gerçekleştirilmektedir.