Modern dünyanın, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yön verilen, toplumsal değişimlerin inanılmaz ve bazen de kontrol edilmez hızda ve boyutlarda yaşandığı günümüz dünyasında, eğitim artık çok daha önemli hale gelmiştir. Geleceği kurgulayan, geleceğe dair planları olan ülkeler, planlamalarının merkezine 7'den 70'e her yaştan bireylerine yönelik eğitim planlamaları yapmakta, yeni eğitim alanlarını güçlendirmekte, daha nitelikli ve daha donanımlı bireylerden müteşekkil bir toplumun inşası için çok ciddi çabalar sarf etmektedir.

    Günümüzde örgün eğitimle elde edilen bilgi ve beceriler, baş döndüren bir hızla değişimler karşısında çoğu zaman yetersiz kalması, bireylerin sürekli öğrenerek kendilerini yenilemesi gerektiğini ortaya çıkarmış hayat boyu öğrenmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme kursları (BALMEK), böylesi bir ihtiyaca binaen, bir sosyal doku projesi olarak tasarlanmış ve faaliyetlerine başlamıştır.

    BALMEK bünyesinde açacağımız kurslardaki eğitimlerle, kursiyerlerimizin içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkarmalarına, istihdam edilebilirliklerini arttırmalarına, farkındalıklarını ve birikimlerini zenginleştirmelerine, üretip gelir elde etmelerine imkan hazırlamayı hedeflemekteyiz. Öğrencileri rehabilite eden, dostluklar kurdurarak sosyal bir çevre edindiren, özgüven kazandıran kurs merkezlerimiz birer kültür mozaği olması açısından da önem taşımaktadır.

    BALMEK, mesleğinde kendini geliştirmek, yeni bir meslek sahibi olmak ya da aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen herkese, ücretsiz eğitim imkanı sunmaktadır.

    Öğrenmek, üretmek, başarmak ve kazanmak isteyen tüm halkımızı kurslarımıza bekliyoruz.