Ön Başvuru

Kursiyer Şartnamesi

1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak BALMEK'te tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak kursiyer, ürettiği ürünle ilgili malzeme masrafını karşılamakla yükümlüdür.

2. Kayıt yaptırılan kursa devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan kursiyer "Kurs Bitirme Belgesi" alma hakkını kaybeder.

3. BALMEK, eğitim dönemi sonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her kursiyere "Kurs Bitirme Belgesi" verir. Ancak, disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer belge alma hakkını kaybeder.

4. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sertifika sisteminde değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişiklikler BALMEK tarafından da uygulanır.

5. Kursa devam ettiği halde gerekli başarıyı gösteremeyen kursiyere, "Kurs Bitirme Belgesi" verilmez, sadece "Katılım Belgesi" verilir. Modülü olmayan geleneksel sanatlarin kursları "Katılım Belgeli" olarak açılır.

6. Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.

7. BALMEK, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda sergiler düzenler. Kursiyer, ürettiği ürünleri talep edildiği takdirde BALMEK'in düzenleyeceği etkinliklerde sergilemekle yükümlüdür. BALMEK söz konusu sergilerinde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer verip vermemekte serbesttir.

8. BALMEK, kursiyerlerin eğitim sırasındaki görüntülerini ve ürettikleri eserlerin resim, video vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanım hakkına sahiptir.

9. Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim-öğrenimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir ve bunlar BALMEK'in daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.

10. BALMEK'in Tatil Günleri: 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rastgelen günlerdir. Ayrıca Milli eğitim Bakanlığı'nın ya da valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebepler ile eğitime ara verdiği günlerde BALMEK kurs merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. BALMEK'in bu tatil günlerinde kursiyeri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.

11. Kursiyerler şahsi eşyalarını kurs merkezinde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan BALMEK sorumluluk kabul etmez.

12. Bir yetişkin eğitimi kurumu olan BALMEK, kursiyerlerin devam durumlarını sertifika vermek için takip eder. BALMEK 16 yaş ve üzeri kursiyerlere eğitim vermektedir. Kurslara müracaat eden kursiyerlerden 18 yaşından küçük kursiyerlerin velilerinin muvafakatlerini almaları zorunludur. Kurslardan ders bitmeden, izin almadan ayrılan kursiyer yoklamada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya kursu terk eden kursiyerin karşılaşacağı olumsuzluklardan BALMEK sorumlu tutulamaz.

13. Ders dışı etkinlikler, modül programlarında ders dışı etkinlik bulunan branşlarda modülde belirtilen süre kadar; ders dışı etkinliği olmayan branşlarda ise kurs yönetiminin izni alınarak yapılacaktır. Alan çalışmaları esnasında kursiyerin başına gelebilecek kaza ve benzeri her türlü olumsuzluklardan, zarar ve ziyandan kursiyer sorumlu olup BALMEK sorumlu tutulamaz.

14. BALMEK gerekli görülen durumlarda kurs duyuruları ve kursiyer bilgilendirme amaçlı kursiyerin beyan ettiği GSM numarasına sms gönderebilir veya arama yoluyla bilgi verebilir.