Takı

Takı

Takı

M.Ö 3000- 4000 yılları arasında Mezopotamya’da doğmuştur. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimize rağmen takı kullanma ve süslenme son günlerde ilgi gören otantik takı kavramıyla bütünleşerek devam etmektedir.

Zengin kültür mirası bulunan Anadolu’da gerek Selçuklular ve Osmanlılar zamanında gerekse günümüz Türkiye’sinde takı sanatları çok çeşitli evrelerden geçerek günümüze kadar ışık tutmuşlardır.

Balıkesir yöresi birçok köylerinde oyalarda, başlık ve üst giysi alanlarında halen işlenip kullanılmaktadır.