Yağcıbedir Halı Dokuma

Yağcıbedir Halı Dokuma

Yağcıbedir Halı Dokuma

Bu  Halılar Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden öncesine kadar dayanır. Yörük aşiretinin örf, adetlerini ve geçmişlerini, koyunlardan alınan yünlerin iplik haline getirilmesi ve iplerin doğal kök boyalarıyla renk verilmesi , ilmekle desenlerin oluşturulmasıyla yaşadıkları sevinç ve üzüntülerini yansıtan eserlerdir. Günümüzde  Eşmedere, Çakıllı, Karakaya , Alakır, Eğridere ,Sındırgı vb yörük köylerinde devam ettirilmektedir.

Halılardaki motifler  ; kenar motifleri ve zemin motifleri olarak ikiye ayrılır. Bu motiflerde kırmızı, lacivert , kahverengi ,siyah ve beyaz renkler ön plana çıkmıştır.

Kenar motifleri ; yedisulu, heybesulu,  yıldız dönüşü, elibelinde, deve boynu, köpek dişi desenlerine sahiptir.

Zemin motifleri ; mihrap, kocabaş, hayat ağacı, civa ( terazi ve ayaklı motif ) çınar yaprağı, elli motif , üzüm salkımı desenlerine sahiptir.